Szkolenia

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia z zakresu obsługi systemów takich jak:

SolidWorks

Terminy szkoleń

Szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub w godzinach uzgodnionych z grupą. Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych wraz z przerwami kawowymi.

Program szkolenia

Program szkolenia jest dobierany do indywidualnych potrzeb klienta. Czas trwania szkolenia jest ustalony na podstawie ilości materiału potrzebnego do omówienia na szkoleniu. Zakres szkolenia jest określony przez uczestników szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia

Szkolenia realizowane są w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający pokrywa koszt zakwaterowania i dojazdu trenera. Dodatkowo zapewnia sprzęt komputerowy i multimedialny na czas prowadzenia szkolenia.

Dofinansowanie szkolenia - Urząd Pracy

Firma CAD Perfekt jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych. Dzięki temu możemy świadczyć dla Państawa usługi związane ze szkoleniami dofinasowanymi z Urzędu Pracy. Każdy bezrobotny oraz każda firma zatrudniająca bezrobotnego (dotyczy to również tworzenia nowych miejsc pracy) może zgłosić wniosek o dofinansowanie naszego szkolenia w lokalnym Urzędzie Pracy w ramach dostępnych programów. Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat dofinansowania, zapraszamy na stronę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zaświadczenie potwierdzające wpis naszej firmy do rejestru instytucji szkolących znajdziesz tutaj.

Dofinansowanie szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą;
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług szkoleniowych dofinansowanych z KFS?

Ponieważ:

  • Kompleksowo pomagamy pozyskać finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS). Firma CAD Perfekt załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu oraz rozliczy dofinansowanie po szkoleniu. Minimum włożonej pracy celem uzyskania maksimum korzyści ze szkolenia;
  • Masz pewność, że Twój wniosek jest profesjonalnie i merytorycznie przygotowany;
  • Informujemy Ciebie o terminach ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie.

Uprawnienia osób prowadzących szkolenie

Trenerzy w CAD Perfekt posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość systemu CAD, z którego szkolą.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną: biuro@cadperfekt.pl. Po więcej szczegółów zapraszamy pod numerem telefonu 602 334 702.