Szkolenia Drukowanie 3D

Szkolenia Drukowanie 3D

Cel szkolenia

Szkolenie Drukowanie 3D daje solidne podstawy do samodzielnej pracy z drukarką 3D. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi obsługiwać urządzenia, na których przeprowadzane jest szkolenie oraz program typu slicer, służący do przygotowania modeli oraz parametrów druku 3D, dedykowany do drukarek, na których przeprowadzane jest szkolenie.

Efekty szkolenia

Uczestnik po zakończonym szkoleniu potrafi:

 • Obsługiwać na poziomie podstawowym 5 programów do obsługi drukarki 3D,
 • Obsługiwać na poziomie podstawowym 8 typów drukarek 3D,
 • Przygotować model do druku 3D,
 • Rozwiązać podstawowe problemy związane z drukiem 3D. 

Program szkolenia

 1. Zapoznanie się z podstawowymi technologiami druku 3D:
  – FDM,
  – SLA,
  – SLS.
 2. Omówienie zasady działania drukarek 3D.
 3. Omówienie materiałów służących do druku 3D:
  – Filamenty z tworzywa sztucznego,
  – Żywice utwardzane światłem UV,
  – Żywice utwardzane wiązką lasera,
  – Proszki tworzyw sztucznych.
 4. Omówienie programów slicer do cięcia modeli 3D.
 5. Praca na drukarce 3D:
  – Załadowanie filamentów,
  – Kalibracja maszyny,
  – Realizacja modelu na potrzeby szkoleniowe,
  – Omówienie poszczególnych etapów druku oraz warstw,
  – Omówienie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D,
  – Obróbka modeli po wydruku. 

Dofinansowanie szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą;
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług szkoleniowych dofinansowanych z KFS?

Ponieważ:

 • Kompleksowo pomagamy pozyskać finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS). Firma CAD Perfekt załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu oraz rozliczy dofinansowanie po szkoleniu. Minimum włożonej pracy celem uzyskania maksimum korzyści ze szkolenia;
 • Masz pewność, że Twój wniosek jest profesjonalnie i merytorycznie przygotowany;
 • Informujemy Ciebie o terminach ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną: biuro@cadperfekt.pl. Po więcej szczegółów zapraszamy pod numerem telefonu 602 334 702.