Geomagic Control X

Geomagic Control X

Geomagic Control X to profesjonalne oprogramowanie metrologiczne, które umożliwia przechwytywanie i przetwarzanie danych ze skanerów 3D i innych urządzeń w celu pomiaru, zrozumienia i przekazywania wyników kontroli dla zapewnienia najwyższej jakości. Dzięki Control X więcej osób w Twojej organizacji może:

 • mierzyć szybciej;
 • mierzyć dokładniej;
 • mierzyć częściej;
 • mierzyć w dowolnym miejscu.

Co można zrobić za pomocą Geomagic Control X?

Nie tylko znajduj problemy, lecz je naprawiaj

Dowolne oprogramowanie inspekcyjne może Ci pokazać, gdzie części są niezgodne ze specyfikacją, czy projektem. Control X ściśle integruje się z CAD i Geomagic Design X, więc Ty możesz zaktualizować modele 3D CAD by zrekompensować wszelkie problemy.

Projektowanie pod kątem możliwości produkcyjnych

Użyj Control X do sprawdzania prototypów i rozwiązywania problemów produkcyjnych, takich jak deformacje po formowaniu lub odlewaniu.

Wyeliminuj kosztowne złomowanie i przeróbki

Daj osobom więcej możliwości kontrolowania części przychodzących od dostawców, aby zapobiec przekazaniu wadliwych części do montażu.

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy z produkcją i montażem

Skanowanie zapewnia pełny obraz części. Control X zapewnia narzędzia i możliwości, aby zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego część może mieć problemy i utrzymać produkcję na torze.

Rozwiąż najtrudniejsze problemy pomiarowe

Control X posiada narzędzia spełniające wysokie wymagania kontroli jakości, dzięki czemu możesz rozwiązywać najbardziej złożone wyzwania metrologiczne.

Poprawa jakości dokumentacji

Skanowanie 3D części tworzy kompletny cyfrowy zapis całej jej geometrii. Możesz wykonać dodatkowe pomiary w dowolnym momencie, nawet gdy część nie jest już fizycznie obecna. Po prostu weź skan i sprawdź dowolny wymiar – bez potrzeby fizycznego mierzenia części.

Obniż koszty powtarzalnych procesów kontroli jakości

Dostosuj i zautomatyzuj cykl pracy kontroli za pomocą tworzenia zautomatyzowanego generowania raportów pomiarowych.

Redukcja wąskich gardeł w kontroli jakości

Control X jest tak intuicyjny, że nie musisz być wysoko wyszkolonym ani doświadczonym metrologiem, aby z niego korzystać. W połączeniu z mobilnością skanowania 3D, więcej osób w organizacji może wykorzystać kontrolę opartą na skanowaniu 3D.

Przewiduj awarię części, zanim to się stanie

Monitoruj zmiany geometrii części w czasie, aby wyłapać nieprzewidziane problemy i podjąć działania naprawcze. Control X zawiera analizę trendów i raportowanie, dzięki czemu można przewidzieć, kiedy część lub narzędzie może ulec awarii.

Dokładna i konsekwentna ocena uszkodzeń, deformacji lub zużycia

Skanowanie ujawnia zużycie lub deformację nawet w nieoczekiwanych miejscach. Zautomatyzowane narzędzia do analizy wyrównania i odchylenia Control X ułatwiają lokalizację i pomiar zużycia części.

Zapewnij jakość wszędzie

Dostarcz możliwości kontroli opartej na skanowaniu 3D do większej liczby osób w większej liczbie miejsc dzięki oprogramowaniu, które ułatwia zarówno przechwytywanie, jak i interpretację danych ze skanowania.

Uzyskaj głębszy wgląd poza zaliczenie/porażkę

Skanery przechwytują znacznie więcej informacji niż kiedykolwiek potrafiłyby narzędzia ręczne lub maszyny współrzędnościowe. Control X pozwala wykorzystać bogate dane, aby sprawdzić czy części są w tolerancji wykonania lub poza nią.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Dzięki informacjom uzyskanym podczas porównywania zeskanowanych części z modelami CAD lub nowymi częściami w Control X, inżynierowie mogą rozpoznawać i rozwiązywać problemy szybciej niż kiedykolwiek.

Profesjonalne możliwości kontroli jakości

Użyj dowolnego skanera 3D z Confidence

Użyj dowolnego skanera 3D z Confidence

Control X został stworzony do pracy z danymi z dowolnego skanera 3D. Zbudowano bezpośrednie interfejsy do wielu najpopularniejszych systemów. Jesteś również przygotowany na przyszłość — dodaj dowolny skaner 3D w dowolnym momencie, bez konieczności uczenia się innego interfejsu oprogramowania.

Porównaj Skany z CAD

Porównaj skany z CAD

Piękne, intuicyjne mapy kolorów pokazują, co jest poza tolerancją i o ile. Control X obsługuje niezliczone techniki porównywania, w tym przekroje 3D, 2D, granice, krzywe, sylwetkę, wirtualne odchylenie krawędzi i wiele innych. Otrzymujesz natywne interfejsy z PMI dla wszystkich głównych systemów CAD:

Dopasuj tak, jak chcesz

Dopasuj tak, jak chcesz

Control X usprawnił techniki dopasowania, aby uwzględnić każdy scenariusz kontroli:

 • automatyczne wyrównywanie oparte na zaawansowanych algorytmach dopasowania;
 • wyrównanie najlepszego dopasowania z opcjami ograniczeń;
 • dopasowanie RPS;
 • dopasowanie adaptacyjne.​
Sprawdź uszkodzenia lub zużycie powierzchni

Sprawdź uszkodzenia lub zużycie powierzchni

Control X może automatycznie interpolować idealny kształt skanowanego obiektu i mierzyć odchylenie, aby określić ilościowo nawet drobne niedoskonałości powierzchni.

Porównaj skany z nowymi częściami

Porównaj skany z nowymi częściami

Możesz zeskanować nową część i użyć jej jako modelu nominalnego do porównania. Control X traktuje zeskanowaną wartość nominalną jak model CAD, ponieważ automatycznie dodaje informacje o cechach do każdego skanu (na przykład wie, że samolot jest samolotem).

Zmieniaj ustawienia pomiarów

Zmieniaj ustawienia pomiarów

Możesz dokonać zmian na dowolnym etapie procesu kontroli w dowolnym momencie. Wypróbuj różne ustawienia, różne pomiary – cokolwiek – a Control X ponownie obliczy cały projekt kontroli i natychmiast pokaże zaktualizowane wyniki.

Przejrzyste, interaktywne raporty 3D dla wszystkich

Przejrzyste, interaktywne raporty 3D dla wszystkich

Twórz raporty tak, jak chcesz, korzystając z szablonów. Nie martw się, jeśli zdecydujesz się zmienić lub dodać coś później – raporty aktualizują się automatycznie. Monitoruj zmiany w czasie za pomocą analizy trendów. Udostępniaj raporty w formacie 3D PDF, aby każdy mógł przeglądać je na swoim komputerze PC, Mac lub telefonie bez specjalistycznego oprogramowania.

Zautomatyzuj cały proces

Zautomatyzuj cały proces

Każdy aspekt projektu inspekcji jest rejestrowany w menedżerze modeli Control X. Dodatkowe części można sprawdzić kilkoma kliknięciami, dzięki dołączonej aplikacji do przetwarzania wsadowego, która może działać równolegle na wielu komputerach.

Natychmiastowe pomiary wymiarów

Natychmiastowe pomiary wymiarów

Control X automatycznie rozpoznaje cechy w modelach nominalnych (niezależnie od tego, czy są to modele CAD, czy skany nowych części), pomiary wymiarów w 2D lub 3D są niezwykle szybkie i łatwe.

Połącz skanowanie 3D z maszynami współrzędnościowymi

Połącz skanowanie 3D z maszynami współrzędnościowymi

Uzyskaj to, co najlepsze z obu rozwiązań — skanowania bezdotykowego i sond kontaktowych — w jednym zintegrowanym interfejsie oprogramowania. Użyj LiveInspect™, aby przeprowadzić kontrolę „walk-up” lub kontrolę zaplanowaną z przewodnikiem graficznym i dźwiękowym.

2D i 3D GD&T

2D i 3D GD&T

Z rozbudowanym wymiarowaniem geometrycznym i narzędziami do tolerancji, możesz analizować rozmiar, formę, orientację i lokalizację obiektów zgodnie ze standardem ASME Y14.5M. Środki kontroli X:

 • liniowe, kątowe, promieniowe, eliptyczne, otworowe głębokość, pogłębianie i grubość;
 • prostość, płaskość, okrągłość, cylindryczność, równoległość, prostopadłość, kątowość, położenie, koncentryczność, symetria, profil linii, profil powierzchni, bicie i całkowite bicie​.
Analiza płatów

Analiza płatów

Analizuj profile lotnicze. Kontroluj jakość turbin, ozdobników lub łopatek za pomocą dołączonych narzędzi do analizy profili powietrznych. Control X automatyzuje pomiary:

 • profili płata;
 • położenia i grubości krawędzi natarcia i spływu;
 • linii pochylenia;
 • kątów i długości cięciw;
 • analizy skrętu 2D.
Dostosowywanie przepływów pracy za pomocą zautomatyzowanych skryptów

Dostosowywanie przepływów pracy za pomocą zautomatyzowanych skryptów

Ogranicz czas i koszty dzięki automatyzacji powtarzalnych ustawień podczas pracy z programem. Zachowaj zdobytą wiedzę na temat powtarzalnych ustawień, aby uczynić proces bardziej dostępnym dla początkujących użytkowników.

Do pobrania

Pobierz broszurę dotyczącą Geomagic Control X w języku angielskim w postaci pliku PDF.