Obliczenia wytrzymałościowe „MES”

Obliczenia wytrzymałościowe "MES"

Profesjonalne analizy wytrzymałościowe konstrukcji mechanicznych (analizy MES) polegają na obliczaniu poziomu naprężeń oraz odkształceń układu w zależności od typu obciążeń, sposobu umocowania oraz parametrów materiałowych. Dzięki temu można przewidzieć, czy zaprojektowana konstrukcja cechuje się odpowiednią wytrzymałością oraz czy materiał, z którego jest wykonana, jest wykorzystany w sposób zgodny z oczekiwaniami konstruktora .

Większość struktur, ze względu na swoją złożoną geometrię, ciężko jest policzyć ręcznie dlatego z pomocą przychodzą metody komputerowe.

Najpowszechniejszą metodą jest Metoda Elementów Skończonych (MES), w której to geometria obiektu opisana jest wieloma elementami w postaci trójkątów (elementów skończonych). Wzajemne oddziaływania mechaniczne tych elementów pozwalają wyznaczyć zarówno naprężenia, jak i przemieszczenia w konstrukcji.

Świadczymy usługi obliczeniowe Metodą Elementów Skończonych wszelkich rodzajów konstrukcji mechanicznych oraz części maszyn w zakresach:

  • analizy statyczne liniowe,
  • analizy termiczne (naprężenia powstałe od obciążeń termicznych),
  • analizy nieliniowe (duże deformacje, zakres plastyczny obciążeń),
  • analizy dynamiczne,
  • analizy zmęczeniowe,
  • analizy przepływów płynów CFD oraz rozkładu temperatury (analizy zewnętrzne i wewnętrzne).