Geomagic for SolidWorks

Geomagic for SolidWorks

Kompletne rozwiązanie skanowania do SolidWorks

Geomagic for SolidWorks jest najbardziej kompletnym zintegrowanym rozwiązaniem do modelowania części na bazie skanów 3D w SolidWorks. Skróć czas potrzebny na budowanie złożonych modeli 3D obiektów rzeczywistych, które zostały zeskanowane lub importowane ze skanu do SolidWorks. Oprogramowanie szybko i łatwo tworzy dokładne szkice, powierzchnie lub oparte na operacjach edytowalne części wewnątrz SolidWorks.

Jest to zestaw narzędzi programowych, który można podłączyć bezpośrednio do środowiska SolidWorks, zapewniając tym samym zaawansowane możliwości, dzięki którym chmury punktów i wielokąty stają się bardziej użyteczne w procesie projektowania. To oprogramowanie obsługuje szereg popularnych skanerów 3D oraz import standardowych plików chmur punktów i siatki trójkątów.

Możesz importować dane lub skanować bezpośrednio w SolidWorks i używać kreatorów wyodrębniania operacji do wyodrębniania szkiców, powierzchni i brył.

Bezproblemowy projekt na wyciągnięcie ręki

Korzystaj ze sprawdzonych, wiodących w branży narzędzi firmy Geomagic bezpośrednio w swoim środowisku SolidWorks. Z łatwością twórz modele, oparte na cechach części z wykorzystaniem precyzyjnej rejestracji pojedynczych skanów, automatycznego wygładzania siatki, edycji siatki, automatycznego tworzenia szkiców i inteligentnego wykrywania funkcji narzędzi zaimplementowanych wewnątrz SolidWorks. Skorzystaj z analizy odchylenia procesu modelowania, aby mieć pewność, że zaprojektowane przez Ciebie bryły CAD, są zgodne z wejściowymi danymi skanowania.

Geomagic for SolidWorks

Otwórz świat nowych możliwości z Geomagic for SolidWorks

Geomagic for SolidWorks to pomost między rzeczywistymi zeskanowanymi modelami a środowiskiem CAD, umożliwiający szybkie projektowanie dla inżynierii i produkcji.

Obrabiaj skanowane obiekty w SolidWorks, aby uzyskać modele CAD z rzeczywistych zeskanowanych modeli.

Twórz produkty, których nie da się zaprojektować bez wykorzystania inżynierii odwrotnej. Twórz komponenty, które idealnie odzwierciedlają rzeczywiste produkty lub niestandardowe części, które nie mają żadnej dokumentacji, a wymagają precyzyjnego zamodelowania. Korzystaj ze sprawdzonych, wiodących w branży narzędzi od Geomagic, aby kształty uzyskane za pomocą skanowania były przydatne w środowisku SolidWorks.

Odtwórz założenia projektowe skomplikowanej geometrii, która nie może być z mierzona w inny sposób, jak tylko poprzez skanowanie 3D.

Analiza odchyleń projektowanych części względem siatki uzyskanej podczas procesu skanowania

Szybko i łatwo porównaj obiekt CAD z obiektem siatki trójkątów. Geomagic for SolidWorks posiada narzędzie do analizy odchyleń, które pozwala sprawdzić dokładność bryły podczas modelowania. Kontroli można dokonywać na każdym etapie projektowania.

To oprogramowanie obsługuje szereg przemysłowych rozwiązań 3D, skanery do bezpośredniego skanowania do SolidWorks, w tym Creaform, FARO, Hexagon, Nikon, Vialux i skaner Capture firmy 3D Systems, skanery eVixscan.

W pełni zintegrowane funkcje skanowania i sondowania 3D pozwalają na bezkontaktowy pomiar skomplikowanych lub delikatnych kształtów, a także pomiar kontaktowy cech geometrycznych.

Geomagic for SolidWorks

Lista funkcji Geomagic for SolidWorks

Bezpośrednia integracja skanera z GeomagicSkanowanie lub sondowanie operacji i szkiców bezpośrednio w SOLIDWORKS.
Program radzi sobie ze wszystkimi chmurami punktów oraz siatkami trójkątów.
Przetwarzanie chmury punktówSzybkie, zautomatyzowane obrabianie chmury punktów
Tworzenie siatki trójkątówTworzenie siatki z chmury punktów lub łączenie wielu siatek
Narzędzia do obróbki siatki trójkątów• Redukcja szumów
• Wygładzanie
• Wypełnianie otworów
Potężne narzędzia do dopasowywania• Wyrównywanie poprzez wskazywanie punktów
• Wpasowywanie siatki do globalnego układu współrzędnych
• Optymalizacja wyrównania
Automatyczne tworzenie powierzchniAutomatyczna konwersja obiektów o kształtach organicznych i mechanicznych do bryły CAD 3D
Przekrój siatkiAutomatyczne tworzenie krzywych i szkiców na bazie przekroju siatki
Intuicyjne narzędzia tworzenia modelu z siatki trójkątów• Wyciągnięcie
• Powierzchnia swobodna
• Operacje obrotów
• Operacje łączenia profili
• Wyciągnięcie po ścieżce
Intuicyjne narzędzia wyboru do wybierania grup lub fragmentów siatki• Region
• Pole
• Lasso
Narzędzia do grupowania regionów do szczegółowej segmentacji siatkiEtap wstępnego przetwarzania w celu inteligentnego wyodrębniania funkcji
Analiza odchyłek modelu 3D od skanu 3DPorównaj w dowolnym momencie zaprojektowany model ze skanem 3D celem sprawdzenia dokładności odwzorowania skanu