T-Flex Kompleksowe Rozwiązanie CAD 3D

T-Flex Parametric CAD jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem zapewniającym konstruktorom narzędzia, których potrzebują aby sprostać dzisiejszym skomplikowanym wyzwaniom projektowym. System łączy w sobie potężną parametryczną funkcjonalność modelowania 3D z parametrycznym szkicownikiem i bogatym zbiorem narzędzi do przygotowania dokumentacji. T-Flex CAD jest przodującym systemem do konstrukcji mechanicznych z elastycznym z intuicyjnym interfejsem oraz wysoko rozwiniętymi możliwościami konstrukcyjnymi.

Techniczne innowacje oraz zalety wydajnościowe - sprawiły, że system T-Flex CAD jest jednym z najbardziej stabilnych i uniwersalnych parametrycznych rozwiązań do rozwoju produktów przez modelowanie i szkicowanie. Dostępny obszerny zestaw narzędzi daje najlepszy wybór do sprostania każdemu zawodowemu wyzwaniu. Konstruktorzy z całego świata wykorzystują system T-Flex CAD do projektowania i wytwarzania produktów dla większości branż produkcyjnych i projektowych.

Odpowiednie dobranie właściwego systemu CAD dającego pełne wsparcie dla tworzenia, udoskonalania i poprawiania projektów - jest jednym z najbardziej istotnych elementów w każdej firmie, która dąży do optymalizacji oraz zwiększenia komfortu pracy w działach konstrukcyjnych.

CRMT-Flex CAD jest systemem nie modułowym w jednym środowisku pracy możliwe jest zaprojektowanie dowolnego rodzaju geometrii (od powierzchni poprzez bryły, kończąc np. na złożeniach czy konstrukcjach spawanych). Przykładowo element blaszany może być wykonany zarówno przy użyciu poleceń dedykowanych (zagięcie, dodanie kołnierza, przetłoczenie) jak i innych operacji (wyciągnięcie, cienkościenność itp.). Jeśli geometria spełnia warunki blachy to bez żadnych przeszkód może zostać rozgięta, a następnie udokumentowana.


T-Flex CAD.
T-Flex CAD posiada rozwiązanie do symulacji ruchu i analizy zachowania skomplikowanych złożeń mechanicznych.

T-Flex Dynamics
T-Flex CAD Dynamics.
pozwala przetestować wirtualne prototypy i zoptymalizować projekty pod względem wydajności, bezpieczeństwa i komfortu bez potrzeby budowania kolejnych fizycznych modeli prototypów. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresów, raportów lub kolorowych animacji, którymi łatwo możesz się podzielić z innymi.


T-Flex Analysis.
T-Flex Analysis oferuje szeroki zakres specjalistycznych narzędzi pomagających inżynierom wirtualnie przetestować przeanalizować skomplikowane części i złożenia. Zastosowana tu została


T-Flex Analysis.
metoda elementów skończonych, wykorzystana do analiz statycznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, termicznych, optymalizacji, zmęczenia oraz innych. T-Flex Analysis sprawdzi, jak będzie się zachowywał model w warunkach rzeczywistych jeszcze zanim zostanie wykonany.

T-FLEX DYNAMICS - Interaktywna symulacja ruchuStrefa pobierania

Wersję demo można pobrać w tym miejscu....

Nowa wersja T-Flex Parametric CAD 12 już dostępna


Z przyjemnością informujemy o oficjalnym wydaniu nowej wersji oprogramowania T-Flex Parametric CAD. Oprócz szeregu zmian i nowości na uwagę zasługuje wielokrotny wzrost wydajności graficznej systemu. Zainteresowane firmy zachęcamy do testów.

CO NOWEGO W T-FLEX CAD 12 - wybrane nowości

Optymalizacja wydajności systemu Podczas rozwoju T-FLEX CAD 12 zwrócono szczególną uwagę na uzyskanie lepszej wydajności pracy. W rezultacie różnych działań i zmian – zoptymalizowano mi.in.: proces otwierania plików, zmniejszono rozmiaru pliku, zwiększono wydajność grafiki, przyśpieszono proces wstawiania i edycji fragmentów 3D oraz regeneracji modeli 3D, zmniejszono liczbę przerysowań interfejsu użytkownika w systemie. Dalsze przyśpieszenie systemu zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu wielowątkowości obliczeń. Ulepszenia wprowadzone do systemu znacznie poprawiają wydajność pracy z dużymi złożeniami.

Nowy silnik graficzny 3D

T-FLEX CAD 12 wykorzystuje nowy silnik graficzny, który zapewnia znacznie wyższą wydajność i jakość podczas pracy z dużymi trójwymiarowymi modelami (w porównaniu z poprzednimi wersjami). Nowa grafika oparta jest na innowacyjnej architekturze i wykorzystuje wydajności współczesnych kart graficznych. W zależności od wydajności głównego procesora i karty graficznej, jak również struktury modelu – system daje przyrost wydajności graficznej od 2 do 10 razy lub więcej w porównaniu do poprzedniej wersji T-FLEX CAD. System został zoptymalizowany do pracy z danymi wideo, co znacznie zmniejszyło ilość używanej pamięci, zapewniając bardziej komfortową pracę z większymi projektami na tym samym sprzęcie komputerowym. Zwiększono wydajność grafiki dla profesjonalnych kart graficznych takich jak: NVIDIA Quadro i AMD FirePro oraz powszechnie dostępnych kart graficznych - w tym NVIDIA GeForce i Radeon. Wsparcie dla antyaliasingu (FSAA) pozwoliło na wyeliminowanie poszarpanych krawędzi geometrii, co znacznie poprawiło jakość wyświetlanego obrazu.

Nowy tryb wyświetlania modeli 3D

Dostępny jest teraz nowy sposób wyświetlania modeli 3D - polegający na możliwości aktywacji „Widoku Półprzeźroczystego” dla renderowanych i pocieniowanych materiałów. Po włączeniu nowego trybu widoku - model 3D jest wyświetlany zgodnie z zasadami głównej metody wizualizacji, ale wszystkie jego ściany stają się przeźroczyste.

Profile 3D

Teraz możliwe jest tworzenie wielu profili 3D za pomocą linii w różnych kolorach. Wcześniej kilka profili na tej samej płaszczyźnie pracy mogło być utworzone tylko przez użycie „Kreskowania”. Znalezienie linii o różnych kolorach w momencie kończenia rysowania na aktywnej płaszczyźnie pracy - spowoduje wywołanie komunikatu z pytaniem „Czy utworzyć profil 3D dla każdego koloru linii graficznych?”. Jeśli zgodzimy się na tą czynność – system wykona odpowiednią ilość profili 3D z których każdy będzie bazował na innym kolorze linii. Kolor danego profilu będzie wzorowany na kolorze linii graficznych szkicu, co będzie można zmienić w Parametrach profilu 3D.

Płaszczyzny pracy

Tworzenie i edycja płaszczyzny pracy stała się dużo szybsza i wygodniejsza. Teraz można to zrobić w trybie bezpośrednim (z użyciem manipulatorów) bez konieczności wywoływania odpowiednich poleceń.

Siatka płaszczyzn pracy

Na scenie 3D można wyświetlić dodatkowe linie siatki wszystkich płaszczyzn pracy - powstające na ich przecięciu. Przecięcia płaszczyzn pracy widoczne są jako szare linie. Domyślnie, siatka nie jest wyświetlana. Widoczność siatki jest kontrolowana przez nowe polecenie na pasku narzędzi „Widok” – „Ukryj siatkę płaszczyzn pracy”. Przecięcia siatki płaszczyzn mogą być wykorzystywane do mocowania innych elementów, można wybrać je jako geometryczne punkty w operacjach 3D. Zostaną wtedy automatycznie utworzone węzły 3D. Korzystanie z siatki może być bardzo przydatne do budowy konstrukcji z elementów typowych dla produktów meblarskich czy np. konstrukcji budowlanych. Po utworzeniu „szkieletu” przyszłego produktu z płaszczyzn konstrukcyjnych – ich przecięcia mogą być bezpośrednio wykorzystywane do pozycjonowania fragmentów adaptacyjnych.

Szybkie przekroje 3D

Nowy „szybki” typ tworzenia przekroju 3D dodany do polecenia „Konstrukcja/Przekrój”. Nowe typy przekrojów powstają bez użycia dodatkowych operacji na modelu, wykorzystują jedynie możliwości karty graficznej i OpenGL. Główną zaletą użycia nowych przekrojów jest to, że geometria modelu pozostaje bez zmian i można pracować z nim w normalnym trybie tworzenia i edycji operacji. Przekrój może być zastosowany na wszystkich geometriach lub tylko na wybranych (wskazanych w selektorze wyboru). Tak więc „szybki” przekrój 3D to graficzny element wizualizacji, który zapewnia łatwiejszą pracę przy bardziej zaawansowanych projektach. Wydajność działania i wykonanie „szybkiego” przekroju nie zależy od złożoności geometrii a tylko od wielkości graficznej.

Operacja "Wyciągnięcie"

Nowy rodzaj wyciągnięcia „Do punktu” został dodany do operacji „Wyciągnięcie”. Dzięki temu wszystkie geometryczne punkty 3D mogą od teraz określać granicę wyciągnięcia. Ponadto operacja ma teraz nowy - duży manipulator w postaci dwukierunkowej strzałki w różnych kolorach. Dodatni kierunek wyciągnięcia zaznaczony jest na czerwono a ujemny na niebiesko. Manipulator posiada menu kontekstowe (wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy), które posiada następujące opcje: ustawienie kroku manipulatora; wyświetlenie dodatkowego elementu manipulatora – tzw. manipulatora końcowych punktów w postaci kulki, który jest używany do ustalenia kierunku wyciągnięcia przez dwa punkty); wybór ograniczeń wyciagnięcia (do powierzchni, ściany, geometrii itp.).

Operacja łączenia (zaokrąglenia i fazowania) - dynamiczny podgląd

Wszystkie operacje łączenia (zaokrąglania i fazowania) zapewniają teraz możliwość, obserwacji wyniku operacji w dynamicznym podglądzie. System wyświetla w kolorze objętości, które będą usunięte w wyniku operacji. Nowy mechanizm pozwala nie tylko na oszacowanie wyniku zaokrąglenia/fazowania, ale także do identyfikacji obszarów problemowych tworzenia operacji (zielona linia na powyższym obrazku). Na częściach modelu, których budowa łączenia z określonymi parametrami nie jest możliwa - nie ma podświetlenia.

Zarządzanie teksturami

Polecenie „3AM: Zastosuj Materiał” - zostało zasadniczo przebudowane i przerobione na niemodalne okno dialogowe parametrów z dodatkową funkcjonalnością. Nowe sposoby teksturowania dają możliwość tworzenia bardziej realistycznych modeli. Do kontroli mapowania tekstur i ich dokładnego pozycjonowania przewidziane zostały nowe - intuicyjne manipulatory.

Ścieżka rury

Polecenie konstruowania „Ścieżki rury” zostało całkowicie zmienione. Polecenie ma teraz bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs oraz ulepszoną funkcjonalność. Nowe możliwości znacznie ułatwią pracę inżynierów podczas projektowania rurociągów i systemów kablowych.

Manipulatory zmiennych zewnętrznych

Do ustawiania wartości zmiennych zewnętrznych w modelu 3D możemy teraz używać zdefiniowanych przez użytkownika manipulatorów. Manipulatory zmiennych zewnętrznych mogą być używane na dwa sposoby: W celu zmiany parametrów modelu na scenie 3D. Do kontroli widoczności manipulatorów dodano tu na pasku narzędzi „Widok” opcję „Ukryj Manipulatory”; W celu zmiany wartości zmiennych zewnętrznych podczas wstawiania fragmentu do złożenia.

Edycja fragmentów oraz ustawienie zmiennych fragmentów na różnych poziomach

W T-FLEX CAD 12 zostały przygotowane specjalne zestawy parametrów pomocne w projektowaniu złożeń. Teraz podczas pracy z wielopoziomowymi złożeniami – użytkownik nie musi "chodzić" na wszystkich poziomach zespołu w celu dokonania zmian wartości zmiennych zewnętrznych fragmentu na niższym poziomie. Zmienne fragmentu na każdym poziomie złożenia mogą być teraz edytowane bezpośrednio w kontekście zespołów na wyższym poziomie. Możemy wybrać sub-fragmenty do edycji przez poziomy w drzewie modelu lub bezpośrednio na scenie 3D. Do tego celu został wprowadzony nowy tryb (filtr) wyboru – „Wybierz wewnętrzne Fragmenty”. W tym trybie można wybrać poszczególne fragmenty geometrii podzespołów. Dla wybranych fragmentów dostępne są opcje otwarcia i edycji własnych zmiennych.

Grupy

Nowy mechanizm "grupowania" - pozwala logicznie połączyć kilka elementów (zarówno 2D jak i 3D) w jeden zbiór (grupę). Dostępne jest nowe polecenie do tworzenia i edycji grup „EU: Edycja grup elementów”. Grupa powstaje na zasadzie logicznego łączenia kilku elementów i tworzona jest przez obowiązujące w programie zasady. Grupowanie pozwala na zbiorową pracę z różnymi elementami, podobnie jak z pojedynczymi jednostkami: wybór, przenoszenie/kopiowanie, ustawianie wspólnych parametrów itp. Korzystanie z grup umożliwia porządkowanie struktury rysunku i modelu 3D oraz zapobiega niepożądanej edycji jego poszczególnych komponentów.

Aktualizacja zawartości widoku rysunkowego

Teraz możliwe jest zaktualizowanie widoku rysunkowego po edycji elementów źródłowych. Aby to wykonać użyj polecenia „Aktualizuj Widok Rysunkowy” w menu kontekstowym widoku rysunkowego

Automatyczne rozmieszczanie odnośników do BOM na rzutach 2D

Opcja „Automatyczne dodawanie odnośników” została dodana do polecenia „Narzędzia/Zestawienie Materiałowe/Pozycja odnośnika”. Do automatycznego pozycjonowania odnośników na rzutach 2D – wystarczy wskazać kolejno fragmenty 2D (lub rzuty 2D z fragmentów 3D) odpowiadające pozycją dostępnym w BOM oraz określić ich położenie. Utworzone odnośniki mogą być później edytowane osobno w zwykły sposób.

Bazy Danych - nowy edytor bazy danych

Edytor bazy danych wbudowany w T-FLEX CAD został gruntownie przebudowany. Teraz edytor danych w bazie dostępny jest w nowym niemodalnym oknie. Dodatkowe okno edytora bazy danych w bieżącym dokumencie pojawia się na ekranie w osobnym oknie, jeśli wywołamy je z menu „Parametry/Bazy Danych”. Okno to zawiera tabelę bazy danych i listę baz danych dostępnych w bieżącym dokumencie. Dzięki temu można teraz szybko przełączać się pomiędzy bazami danych. Nowemu mechanizm pozwala obecnie na pracę z bazami danych w głównym oknie dokumentu (rysunek, model 3D. Edytor baz danych daje też możliwość równoczesnej edycji wielu baz danych z bieżącego dokumentu. Wszystkie podstawowe polecenia do pracy z bazami danych zostały zebrane w specjalnym pasku narzędzi „Baza danych”, który pojawia się, gdy edytor bazy danych jest aktywny.

Nowa wersja jądra PARASOLID

System używa teraz jądra Parasolid w wersji 24. Ze względu na aktualizację jądra poprawiona została obsługa skomplikowanych przypadków we wszystkich typach łączenia, Boolean, pochylania, cienkościenności oraz innych operacji 3D. W szczególności inaczej są traktowane różne przypadki przecięć powierzchni oraz styczności. Dokładność obliczeń geometrycznych obiektów oraz ilość algorytmów została znacznie zwiększona. Obecnie dostępne jest wsparcie dla wielu rdzeni procesora podczas różnych obliczeń, które poprawiły ogólną wydajność. Dodatkowo dodane zostały nowe opcje w istniejących poleceniach do modelowania.

Pełna lista nowości znajduje się w dokumencie T-FLEX CAD Nowości w wersji 12 miejscu....

Przydatne Linki

Dla Państwa wygody umieściliśmy kilka przydatnych linków.

Kontakt Do Nas

Dla łatwej komunikacji zamieszczamy dla Państwa nasze dane tele-adresowe.

Address: Lwowska 31 pok 101 56-400 Oleśnica
Telefon: +48 721 81 53
FAX: +48 721 81 53
Tel. Kom: +48 602 334 702
E-mail: biuro@cadperfekt.pl