Biblioteka elementów normowych iziNorm

Normy 3D iziNorm wersja 4.0

W odpowiedzi na oczekiwania rynku iziSoft opracowała na podstawie Polskich Norm dodatek części normowych 3D iziNorm do systemu SolidWorks. Bogaty zbiór parametrycznych części normowych zawiera śruby, nakrętki, podkładki, kołki, łożyska i wiele innych. Dodatkową funkcjonalność docenią konstruktorzy tworzący wykazy części oraz informatycy stojący przed problemem połączenia informacji konstrukcyjnych z systemami ERP. iziNorm (wcześniej SWPNorm) jest adresowany dla użytkowników SolidWorks. Specjalnie dla Państwa przygotowana została wersja demo aby kazdy mogł zapoznać się ze specyfika działania programu.

Wersję demo można pobrać tutaj....

iziNorm (wcześniej SWPNorm) jest elektroniczną biblioteką części normowych działającą w środowisku SolidWorks 2008-2012. Zakres funkcjonalny SolidWorks nie ma znaczenia, można więc używać iziNorm w podstawowym zakresie funkcjonalnym jak i najwyższym SolidWorks Premium. iziNorm został napisany przy użyciu najnowszej technologii Microsoft Framework .NET. Dodatek wykorzystuje do pobierania danych sterowniki bazodanowe Access Database Engine 2010 co zapewnia możliwość połączenia z funkcjonującymi przedsiębiorstwie systemami zarządzania dokumentacją i informacją.

Wstawianie części normowych

Część normowa może zostać wstawiona do złożenia poprzez przeciągnięcie części normowej z biblioteki projektu do dokumentu złożenia SolidWorks. Części normowe są sparametryzowanymy częściami SolidWorks pogrupowanymi w katalogi. Nazwy części odpowiadają numerowi normy. Po przeciągnięciu części do złożenia otworzone zostanie okno pozwalające na wybór parametrów. Okno wyboru parametrów podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie w zakładce Filtr są umieszczone narzędzia pozwalające na wyszukanie części o odpowiednich parametrach. Po prawej stronie okna w zakładce Lista części umieszczona jest lista dostępnych części normowych. Po wybraniu pozycji z listy części Użytkownik może zatwierdzić wybór poprzez wciśnięcie przycisku Wstaw. Anulowanie wstawienia części normowej możliwe jest poprzez wybranie przycisku Anuluj.

Wymiana części normowych

Jeżeli po wstawieniu części normowej do złożenia z jakiś powodów okaże się, że część jest o parametrach które nie spełniają naszych wymagań to możliwe jest jej wymienienie. W przykładzie przedstawionym na rysunku Użytkownik zmienił śrubę na krótszą. Wszystkie relacje przypisane do śruby zostaną zachowane. Przed wymianą części konieczne jest jej zaznaczenie z drzewa operacji lub obszaru graficznego SolidWorks.

Ukrywanie części normowych

Podczas pracy z dużymi złożeniami Użytkownicy SolidWorks często korzystają z funkcji ukrywania aktualnie niepotrzebnych części. Pozwala to na bardziej komfortową pracę i zmniejsza zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Funkcja Ukryj wyłącza za jednym razem wszystkie wstawione części normowe do złożenia. W przypadku chęci ukrycia tylko wybranych części to należy użyć standardowuch narzędzi SolidWorks. Przywrócenie uprzednio ukrytych części normowych możliwe jest poprzez wybór funkcji Pokaż. Zostaną pokazane jedynie części normowe iziNorm. Inne wstawione części które są również ukryte zostaną pominięte.

Odciążanie części normowych

Bardzo podobną do funkcji Ukryj i Pokaż jest funkcja Odciąż. Funkcja również znajduje zastosowanie w przypadku dużych złożeń poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć. Po jej wybraniu wszystkie części normowe iziNorm zostaną odciążone. W przypadku funkcji Odciąż nie ma odwrotnej funkcji Przywróć.


Wykaz części normowych

Wykazy części są jednym z ostatnich etapów procesu projektowania zawierającym sporo czasu. Dlatego w systemie SolidWorks stworzono funkcjonalność pozwalającą na automatyzację tego procesu poprzez możliwość wstawienia tabeli wykazu części do dokumentacji płaskiej 2D. Jednak proces automatyzacji można tylko osiągnąć poprzez wcześniejsze ustawienie szablonów SolidWorks z odpowiednio skonfigurowanymi właściwościami dostosowanymi. Domyślnie każda część normowa zawiera zapisane w właściwościach dostosowanych wszystkie parametry które posłużyły do wygenerowania geometrii 3D np. D – śrenica, L – długość itp. Każda część normowa iziNorm zawiera również kilka właściwości dostosowanych możliwych do wykorzystania w tabelach wykazów:

SWPNorm – standardowo ustawiony na 1.0, zalecana właściwość do identyfikacji części normowych SWPNorm,

SWPNorma – numer normy,

SWPIndeks – odmiana normy, np. PN-M-85021 A, PN-M-85021 B,

SWPPlik – nazwa pliku części normowej oraz jednocześnie niepowtarzalny indeks,

SWPDataUtworzenia – data stworzenia części normowej,

SWPSzablon – szablon części normowej,

SWPGrupa – grupa części normowej,

SWPTytul – tytuł normy,

SWPOznaczenie – oznaczenie części normowej, najczęściej używane w tabelach wykazu części.

Rozważmy przykład konfiguracji kolumny Norma lub numer w tabeli wykazu części. Jeżeli tworzone przez Użytkownika SolidWorks części mają dostosowaną właściwość Numer a części normowe iziNorm mają dostosowaną właściwość SWPNorma, to w właściwościach kolumny konieczne jest wstawienie odpowiedniego równania w postaci: IF(`SWPNorm`<>""; `SWPNorma`;`Numer`) Warunek IF sprawcza czy właściwość dostosowana SWPNorm jest ustawiona, jeżeli tak to do tabeli wykazu części wstawiona jest właściwość SWPNorma, inaczej zostanie wstawiona właściwość Numer.

Przydatne Linki

Dla Państwa wygody umieściliśmy kilka przydatnych linków.

Kontakt Do Nas

Dla łatwej komunikacji zamieszczamy dla Państwa nasze dane tele-adresowe.

Address: Lwowska 31 pok 101 56-400 Oleśnica
Telefon: +48 721 81 53
FAX: +48 721 81 53
Tel. Kom: +48 602 334 702
E-mail: biuro@cadperfekt.pl