Asystent CRM

CRM jest skrótem od Customer Relationship Management, czyli w dosłownym tłumaczeniu jest to zarządzanie relacjami z klientem. Mimo, że jest to dość znany termin, ciężko jednoznacznie stwierdzić czym jest CRM. Zdania są tu podzielone i różne definicje tego terminu krążą pośród specjalistów z wielu branż wykorzystujących systemy CRM. Dla jednych systemy CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie bliskiego kontaktu z klientem, a celem tego jest zbudowanie jak najlepszej więzi między firmą, a klientami i budowanie ich lojalności wobec marki. Dla innych systemy klasy CRM są tylko elementami większej strategii - oczywiście również mającej na celu zbudowanie silnej więzi między firmą, a jej klientem. Poglądy na temat systemów CRM sprowadzają się ostatecznie do tego samego celu - bardzo dobrego zrozumienia potrzeb konsumentów, dzięki czemu firmy mogą te potrzeby w jak najlepszy sposób zaspokajać, zyskując sobie wdzięczność i lojalność klientów.

Asystent CRM

Asystent CRM to profesjonalne narzędzie klasy CRM zawierające m.in. takie funkcje jak: pełna obsługa danych kontaktowych osób i kontrahentów (klientów); możliwość tworzenia grup drzewiastych i przypisywania klientów do tych grup; funkcja planowania i przypominania zadań, obsługa mechanizmu pod zadań, zlecania zadań innym użytkownikom systemu; zintegrowany klient poczty e-mail; elektroniczna książka korespondencji; narzędzie do wysyłania mailingów (masowa korespondencja) itp. Asystent CRM to także rozbudowane mechanizmy importu i eksportu danych, obsługa czytników kodów kreskowych, moduł drukowania kopert z pełną ich konfiguracją i wiele więcej. Zaletą programów CRM jest możliwość rozbudowy o dostępne moduły sprzedażowe, magazynowe oraz logistyczne.

System Asystent CRM zapewnia :

- wygodne zarządzanie kontrahentami
- elastyczne planowanie i realizowanie zleceń
- wsparcie dla realizacji zleceń
- kontrolę zasobów w firmie
- raportowanie działań pracowników oraz osiąganych wyników
- kontrolę pracy osób i działów
System został zaprojektowany i stworzony jako wysokowydajne rozwiązanie systemowe pozwalające na równoczesną pracę wielu użytkowników posiadających różne uprawnienia. Korzyści z wdrożenia systemu Asystent CRM :
- Wzrost wydajności pracy
- Poprawa jakości obsługi klienta
- Obniżenie bieżących kosztów realizacji zleceń
- Kontrola jakości i wydajności pracy
- Gromadzenie historii zdarzeń klienta
- Analiza aktualnie pozyskiwanych zleceń
- Rozwiązanie problemu konfliktów o zasoby firmy
- Wsparcie dla grupowej pracy z Klientem
- Kompleksowe rozwiązanie problemu komunikacji wewnętrznej w firmie
- Analizy sprzedaży produktów i usług

Zestawienie różnic w Asystent CRM

CRM

Funkcje wspólne dla programów serii Asystent

- Możliwość tworzenia wielu baz danych oraz pracy na wielu bazach jednocześnie
- Narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów np. XML,CSV
- Łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.
- Możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetycznie, rosnąco, malejąco),
- Zarządzanie użytkownikami - nadawania uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,
- Zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,
- Zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,
- Możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,

- System mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:

• Masowa korespondencja poprzez pocztę e-mail;
• Masowa korespondencja poprzez wiadomości SMS;

Moduł mailingów dostępny jest w wersjach BIZNES i MAX.

- Narzędzie Pokaż na mapie - pozwalające na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google,
- Narzędzie Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie informacji na temat numeru NIP lub REGON (poprawność danych, dane firmy zgłoszonej pod danym numerem itp. Moduł wykorzystuje stronę Głównego Urzędu Statystycznego),
- Narzędzie Edytor / Raporty SQL, umożliwiające wykonywanie zapytań bezpośrednio do bazy danych, zapisywanie gotowych zapytań na liście ulubionych, eksportowanie uzyskanych danych w postaci raportów do różnych formatów itp.,
- Definiowanie danych firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji itp.,
- Możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: zmiana skórek, włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn itp.,
- Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów; możliwość uzupełniania numerów o wiodące zera według zadanego formatu,
- Pełne logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników,
- Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
- Rozbudowane możliwości wydruków, w szczególności:
• Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
• Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
• Możliwość zapisania wydruków w plikach PDF,
• Możliwość wysłania wydruków poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail,

- Szerokie możliwości wydruku danych oraz możliwość zapisu i wysyłania w formacie PDF,
- Możliwość ochrony plików konfiguracyjnych poprzez ich zaszyfrowanie,
- Możliwość generowania zaszyfrowanych kluczy autoryzacyjnych z danych do połączenia się z bazą zdalną - dostępne w wersjach BIZNES i MAX
- Różne mechanizmy ułatwień, w tym obsługa syntezatorów mowy,
- Obsługa skrótów klawiszowych,
- Możliwość przeniesienia programu na urządzenie USB (pendrive),
- Notatki, Kalendarz, Wiadomości RSS, Odtwarzacz MP3,
- Wbudowane narzędzie Pomoc zdalna pozwalające na świadczenie błyskawicznej pomocy online dla naszych klientów.
- Możliwość wielokrotnego uruchomienia programu, wykorzystanie programu przy pracy terminalowej.

Aby przetestować probrgram pobierz go tutaj...

Przydatne Linki

Dla Państwa wygody umieściliśmy kilka przydatnych linków.

Kontakt Do Nas

Dla łatwej komunikacji zamieszczamy dla Państwa nasze dane tele-adresowe.

Address: Lwowska 31 pok 101 56-400 Oleśnica
Telefon: +48 721 81 53
FAX: +48 721 81 53
Tel. Kom: +48 602 334 702
E-mail: biuro@cadperfekt.pl